1. and good night :)

  iyi geceler bizimkiler yarın bugünden daha iyi olsun ..

   
 2. (Source: cephe)

   
 3.  
 4.  
 5.  
 6. dranilj1:

  Don’t pray when it rains if you don’t pray when the sun shines.

   
 7.  

 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  

 13.  
 14.  
 15.